Wszystkie zamówienia złożone do godziny 15:00 zostaną zrealizowane tego samego dnia. Wysyłka odbywa się w dni robocze za pośrednictwem przewoźników DHL, InPost i Poczta Polska. 

SVEA z o.o. z siedzibą w Mińsku Maz, 05-300 Mińsk Maz., przy ul. Warszawskiej 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XXI Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000884431, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP-EU: PL8222148256