§1

 

usb.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego można nabyć płyn i żele do dezynfekcji rąk.

 

§2

 

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem usb.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę oraz regulaminu sklepu przez użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

§3

 

Aby złożyć zamówienie wystarczy wypełnić formularz zamówienia, rejestracja nie jest wymagana. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie usb.pl bez dodatkowej opłaty. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 

§4

 

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający - konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a usb.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego - konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 

§5

 

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek zabawkinadi.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, zabawkinadi.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, usb.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego - uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi usb.pl

 

§6

 

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.

Czas realizacji zamówienia:

 

Realizacja zamówienia to jeden dzień roboczy. Zamów dziś do 15:00 wyślemy tego samego dnia.

 

§7

 

W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

SVEA z o.o. z siedzibą w Mińsku Maz, 05-300 Mińsk Maz., przy ul. Warszawskiej 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XXI Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000884431, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP-EU: PL8222148256